Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách tuyển dụng viên chức sự nghiệp tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm 2015 
 Các ứng viên kiểm tra lại thông tin của mình, nếu có thắc mắc gì sẽ được giải đáp vào chiều thứ Tư (30/9/2015) tại Hội trường 1, Sở Giáo dục và Đào tạo
 Danh sách các ứng viên xem trong tệp đính kèm
[Trở về]