TỔ CHỨC
    Bản in     Gởi bài viết  
Đổi mới giáo dục nhìn từ GDTX (phóng sự) Tin có phim

Phóng sự dài về “Đổi mới giáo dục nhìn từ GDTX” phát sóng trong chương trình Tiến tới Đại hôi Đảng lần thứ XIII của truyền hình Nhân dân.

 

 

 

Xem phóng sự tại địa chỉ: https://www.youtube.com/watch?v=mwEHLpver3g
[Trở về]