Thông tư ban hành Chương trình giáo dục phổ thông 
Ngày 26/12/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Thông tư ban hành Chương trình giáo dục phổ thông (chi tiết tại link đính kèm)

 

Xem tiếp
Chương trình giáo dục phổ thông mới khác chương trình cũ ở điểm nào? 
(GDVN) - Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam chỉ ra một số điểm kế thừa và nhiều điểm khác biệt của chương trình mới so với chương trình giáo dục hiện hành.
Xem tiếp
Môn Vật lý mới sẽ chuyển dần sang tiếp cận năng lực học sinh 
 

Sự thay đổi trong chương trình môn Vật lý sẽ chuyển từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của học sinh.

Xem tiếp
Thừa hơn 40.000 giáo viên khi dạy chương trình giáo dục phổ thông mới 
 

(Vietnam+) Khảo sát thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, tổng số giáo viên thừa của các cấp học so với tổng số giáo viên hiện...

Xem tiếp
Chương trình giáo dục mới: Bỏ kiến thức thừa, xóa nội dung lắt léo 
 

Chương trình môn học mới được giảm tải như thế nào, khi nào thì có thể ban chính thức ban hành chương trình, bao giờ có sách giáo khoa mới... Đó là những vấn đề được đặt ra tại buổi họp...

Xem tiếp
1 2 Tiếp