Bản in     Gởi bài viết  
Dự kiến kết quả xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp năm 2015 
 Phỏng vấn kiểm tra kiến thức ngày 04/8/2015
 Chi tiết dự kiến kết quả xem trong tệp đính kèm
[Trở về]