Bản in     Gởi bài viết  
Dự kiến kết quả xét tuyển viên chức 2015 
 Các anh, chị dự tuyển dò lại thông tin cá nhân có gì không khớp đề nghị phản ánh lại Hội đồng tuyển dụng qua Phòng TCCB Sở GD&ĐT theo số điện thoại: 0523.820473, 0912457978
 Kết quả dự kiến xem trong tệp đính kèm
[Trở về]