TỔ CHỨC
Hướng dẫn tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông năm học 2015-2016 
 Thực hiện Quyết định số 5572/QĐ-BGDĐT ngày 26/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc ban hành Thể lệ cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ...
Xem tiếp
Hướng dẫn tổ chức Olympic “Tài năng tiếng Anh” dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2015 - 2016 
 

Thực hiện kế hoạch năm học 2015-2016 và Công văn số 4786/BGDĐT-GDTrH ngày 17/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) và Olympic “Tài...

Xem tiếp