TỔ CHỨC
    Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn dọn dẹp dữ liệu của phần mềm PEMIS, VEMIS; cách gỡ bỏ sạch Hệ quản trị dự liệu SQL Server Express 2005 khi muốn cài lại các phần mềm V.EMIS 
 - Cách dọn dẹp dữ liệu PEMIS, V.EMIS, tăng tốc độ xử lý của các ứng dụng trong Hệ thống Quản lý trường học;
- Cách gỡ bỏ sạch sành sanh SQL Server Express 2005

 

Tải tập tin đình kèm

[Trở về]
SỐ LƯỢT TRUY CẬP