TỔ CHỨC
    Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2015 
 Phát hành hồ sơ và thu nhận  hồ sơ dự tuyển: Từ 7 giờ 30 phút ngày 28 tháng 8 năm 2015 đến 16 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9 năm 2015 (trong giờ hành chính) tại Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng và phụ lục vị trí việc làm xem trong tệp đính kèm
[Trở về]