Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp năm 2015 
 Thu hồ sơ dự tuyển: Từ 7h30" ngày 22 tháng 7 năm 2015 đến 16h30" ngày 27 tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính) tại phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo
 Chi tiết kế hoạch xét tuyển và mẫu đơn đăng ký trong tệp đính kèm
[Trở về]