TỔ CHỨC
    Bản in     Gởi bài viết  
Lịch công tác tuần 03 năm 2020 (13/01-19/01) 
  

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH

Lịch công tác tuần thứ 03 năm 2020 (Từ ngày 13/01/2020 - 19/01/2020)

(Điều chỉnh, bổ sung lần 2)

 

Thứ, ngày

Buổi

Nội dung

Thứ Hai

13/01

Sáng

- 8h30: Lãnh đạo Sở làm việc với BGH Trường THPT KT Lệ Thủy, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh về việc sáp nhập trường tại Hội trường II (CVP, Tp TCCB, KHTC, GDTrH tham dự)

- 8h30: Khảo sát sơ bộ tại Trường TH Số 2 Đại Trạch, BT (Tp: Đ/c Tuấn-PGĐ và theo QĐ, KH) (Chuyển chiều thứ 4)

Chiều

- 14h00: Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Lãnh đạo Sở tại Hội trường II (Mời CVP, Tp TCCB tham dự)

Thứ Ba

14/01

Sáng

- Đ/c Giám đốc Sở đi công tác cả ngày

- 7h00: Đ/c Long-PGĐ dự Lễ ra quân Năm ATGT 2020 tại Quảng trường Trung tâm văn hóa tỉnh (cũ)

- 7h30: Đ/c Nhân-PGĐ dự Hội nghị sơ kết học kỳ I tại Phòng GD&ĐT Bố Trạch

- 8h00: Khảo sát chính thức tại Trường TH&THCS Quảng Thủy, BĐ đến ngày 15/01 (Tp: Đ/c Tuấn-PGĐ và theo QĐ, KH) (Chuyển sáng thứ 5)

- 8h00: Đ/c Tuấn-PGĐ dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 tại BHXH tỉnh

- 8h30: Đ/c Long-PGĐ dự Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2019 tại UBND tỉnh

- Tập huấn nhân rộng thư viện trường học thân thiện cho các trường ngoài dự án Plan tại KS Amanda, Bảo Ninh đến ngày 16/01 (Phòng GDTH chủ trì)

Chiều

- 14h30: Đ/c Tuấn-PGĐ dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Hiệu trưởng tại Trường THPT Đồng Hới (Tp TCCB tham dự)

Thứ 

15/01

Sáng

- Đ/c Giám đốc Sở tiếp công dân tháng 01/2020 - cả ngày (CVP, CTTr tham dự)

- 8h00: Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng BTV CĐN tại Hội trường II (Tp: BTV CĐN)

- 8h00: Khảo sát sơ bộ tại Trường TH Số 2 Đại Trạch, BT (Tp: Đ/c Tuấn-PGĐ và theo QĐ, KH) (chuyển buổi sáng)

Chiều

- 14h00: Đ/c Giám đốc Sở làm việc với Trưởng tiểu ban, Phó Trưởng tiểu ban các ban biên soạn chương trình giáo dục địa phương tại Hội trường II (chuyển sáng thứ 5)

- 14h00: Đ/c Tuấn-PGĐ dự Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2019 tại Sở Nội vụ

- 14h30: Khảo sát sơ bộ tại Trường TH Số 2 Đại Trạch, BT (Tp: Đ/c Tuấn-PGĐ và theo QĐ, KH) (chuyển buổi sáng)

Thứ Năm

16/01

Sáng

- 8h00: Đ/c Giám đốc Sở làm việc với Trưởng tiểu ban, Phó Trưởng tiểu ban các ban biên soạn chương trình giáo dục địa phương tại Hội trường II (Mời thành viên Tiểu ban Tổng hợp dự)

- 8h00: Khảo sát chính thức tại Trường TH&THCS Quảng Thủy, BĐ đến ngày 17/01 (Tp: Đ/c Tuấn-PGĐ và theo QĐ, KH) (Hoãn)

- 8h00: Đ/c Tuấn-PGĐ dự họp Hội đồng đánh giá kết quả phân loại chính quyền cơ sở năm 2019 tại Sở Nội vụ

Chiều

- 14h30: Đ/c Tuấn-PGĐ làm việc với Trường THPT KT Lệ Thủy, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh về việc sáp nhập trường tại Trường THPT KT Lệ Thủy (CVP, Tp TCCB, KHTC, GDTrH, KT trưởng tham dự)

Thứ Sáu

17/01

Sáng

- 8h00: Tổng kết công tác Đảng năm 2019 tại Hội trường tầng 3 (Tp: Toàn thể đảng viên cơ quan Sở)

Chiều

- 14h00: Đ/c Nhân-PGĐ dự Hội nghị BCH Công đoàn ngành Giáo dục lần thứ VI khóa XVII tại Hội trường tầng 3 (Tp: Theo GM)

Thứ Bảy

18/01

Sáng

 

Chiều

 

Chủ nhật

19/01

Sáng

 

Chiều

 

 

[Trở về]