TỔ CHỨC
    Bản in     Gởi bài viết  
Lịch công tác tuần 22 năm 2019 (27/5-02/6) 
 

Thứ, ngày

Buổi

Nội dung

Thứ Hai

27/5

 

Sáng

- Đ/c GĐS tiếp công dân (CVP và C.T.tra tham gia) – cả ngày.

- Kiểm tra công tác chuẩn bị thi tuyển sinh, thi THPT Quốc Gia (theo Quyết định)

Chiều

- Kiểm tra, đánh giá học sinh đăng ký dự thi Đường lên đỉnh Olimpia đến hết ngày 28/5

Thứ Ba 28/5

Sáng

- Kiểm tra công tác chuẩn bị thi tuyển sinh, thi THPT Quốc Gia (theo Quyết định)

- 8h30: Đ/c T.T.Văn dự họp Hội đồng thẩm định tinh giản biên chế tại Sở Nội vụ.

Chiều

 

 

Thứ 29/5

Sáng

- 8h; GĐS dự Họp Tiểu ban Triển lãm (HT2)

- 8h: Tập huấn công tác thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 (TP: Theo Kế hoạch)- Tại Hội trường 1

Chiều

 

Thứ Năm 30/5

Sáng

- 8h00: Đ/c GĐS dự họp tại UBND tỉnh.

Chiều

- 14h: Họp Lãnh đạo Sở (Mời Trưởng phòng TCCB tham dự) - Tại Hội trường 2

Thứ Sáu 31/5

Sáng

- 9h: Lễ Tuyên dương Khen thưởng HS đạt thành tích xuất sắc năm học 2018-2019 (TP: Theo Giấy mời)- Tại Hội trường 1

Chiều

- 14h: Họp BTC bồi dưỡng học sinh giỏi (Tại Hội trường 2)

Thứ Bảy

1/6

Sáng

 

Chiều

 

Chủ nhật 02/6

Sáng

- Lãnh đạo Sở chỉ đạo thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 (cả ngày)

- Các Hội đồng coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 bắt đầu làm việc.

Chiều

 

[Trở về]