TỔ CHỨC
    Bản in     Gởi bài viết  
Lịch công tác tuần 29 năm 2020 (Từ ngày 13/7/2020 - 19/7/2020) 
 

Thứ, ngày

Buổi

Nội dung

Thứ Hai

13/7

Sáng

- Giám sát, hỗ trợ tập huấn, bồi dưỡng CBQL, giáo viên triển khai chương trình, SGK lớp 1 tại huyện Minh Hóa (Tp: Đ/c Giang-PGĐ và theo QĐ)

Chiều

- 14h00: Họp Lãnh đạo Sở tại Hội trường II (Mời Lãnh đạo Phòng TCCB dự)

- 14h30: Lãnh đạo Sở làm việc với Cấp ủy, BGH Trường THPT Trần Phú tại Hội trường II (Lãnh đạo Phòng TCCB tham dự)

- 15h00: Lãnh đạo Sở làm việc với Cấp ủy, BGH Trường THPT Lương Thế Vinh tại Hội trường II (Lãnh đạo Phòng TCCB tham dự)

- 15h00: Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 Khối Thi đua các ngành VHXH tại BHXH tỉnh (Đ/c CVP thừa ủy quyền Lãnh đạo Sở dự)

- 15h30: Lãnh đạo Sở làm việc với Cấp ủy, BGH Trường THPT Quang Trung tại Hội trường II (Lãnh đạo Phòng TCCB tham dự)

ThứBa

14/7

Sáng

- 8h30: Đ/c Tuấn-PGĐ dự bàn giao công tác Hiệu trưởng tại Trường THPT Quảng Ninh (Đại diện Lãnh đạo Văn phòng, Phòng TCCB, GDTrH, KHTC dự)

- Giám sát, hỗ trợ tập huấn, bồi dưỡng CBQL, giáo viên triển khai chương trình, SGK lớp 1 tại TX. Ba Đồn, huyện Quảng Trạch - cả ngày (Tp: Đ/c Giang-PGĐ và theo QĐ)

Chiều

- 14h00: Đ/c Tuấn-PGĐ dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

- 14h30: Đ/c Giám đốc Sở làm việc với cốt cán Trường THPT Trần Phú tại Trường THPT Trần Phú (TP TCCB tham dự)

- 15h15: Đ/c Giám đốc Sở làm việc với cốt cán Trường THPT Lương Thế Vinh tại Trường THPT Lương Thế Vinh (TP TCCB tham dự)

- 16h15: Đ/c Giám đốc Sở làm việc với cốt cán Trường THPT Quang Trung tại Trường THPT Quang Trung (TP TCCB tham dự)

ThứTư

15/7

Sáng

- 8h00: Họp Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 tại Hội trường II (Tp: Theo QĐ)

Chiều

- 14h00: Họp Lãnh đạo Sở tại Hội trường II (Mời Trưởng các đơn vị thuộc Sở dự)

Thứ Năm

16/7

Sáng

- 7h30: Họp Lãnh đạo, Thư ký Ban Coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên tại Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp và tổ chức thi theo lịch đến ngày 18/7/2020

- 7h30: Đ/c Giang-PGĐ dự chỉ đạo Tập huấn về sử dụng SGK “Cùng học để phát triển năng lực” và “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục” cho CBQL, giáo viên dự kiến phân công dạy lớp 1 năm học 2020-2021 tại TP. Đồng Hới đến ngày 19/7/2020

- 8h00: Đ/c Giang-PGĐ dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ lần thứ VIII, năm 2020 tại TT hoạt động thanh thiếu nhi khu vực Bắc Trung Bộ

Chiều

 

Thứ Sáu

17/7

Sáng

- Đ/c Tuấn-PGĐ tham dự lớp Bồi dưỡng giám đốc, phó giám đốc Sở GD&ĐT tại Học viện QLGD đến ngày 19/7/2020

- Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên theo lịch

Chiều

- Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên theo lịch

Thứ Bảy

18/7

Sáng

- Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên theo lịch

Chiều

- Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên theo lịch

Chủ nhật

19/7

Sáng

- 8h30: Họp Ban Làm phách bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên và làm việc theo kế hoạch

Chiều

 

 

[Trở về]