TỔ CHỨC
    Bản in     Gởi bài viết  
Nhiều hoạt động chuẩn bị khai giảng năm học mới 
 

(QBĐT) - Theo kế hoạch năm học 2018-2019 của Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT): Từ ngày 27-8-2018, học sinh toàn tỉnh bắt đầu học chương trình học kỳ I năm học 2018-2019.

 

Từ ngày 27-8-2018, học sinh toàn tỉnh bắt đầu học chương trình học kỳ I năm học 2018-2019.

 

Trước đó, vào ngày 10-8, học sinh tựu trường và nhà trường thực hiện các hoạt động giáo dục, ổn định tổ chức bộ máy, lớp học, công tác vệ sinh môi trường, cùng một số hoạt động khác phù hợp với học sinh, điều kiện nhà trường, địa phương. 

 

Để chuẩn bị chu đáo cho ngày khai giảng năm học mới 5-9, Sở GD-ĐT đã chỉ đạo các đơn vị trường học quán triệt sâu sắc đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; các chỉ thị của Bộ trưởng, của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019.

 

Đồng thời, yêu cầu các phòng GD-ĐT tổ chức tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019; chỉ đạo, kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học mới và ngày khai giảng của các cơ sở giáo dục trên địa bàn, lưu ý các đơn vị trường học ở vùng rẻo cao, bãi ngang, vùng còn nhiều khó khăn.

 

Theo đó, các đơn vị trường học trực thuộc sở hiện cũng đang tập trung tổ chức đợt sinh hoạt trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên để đánh giá những kết quả đạt được trong năm học qua, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ; tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động và phong trào thi đua đang được toàn ngành tập trung chỉ đạo, trong đó chú trọng đến các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng dạy học.

 

Ngay sau ngày tựu trường, các trường học đã tổ chức ôn tập, thi lại cho học sinh; rà soát tuyển sinh đầu cấp theo kế hoạch, quy chế, quy định và hướng dẫn của các cấp quản lý giáo dục; quan tâm đặc biệt đến những học sinh tiểu học, THCS, học sinh dân tộc thiểu số có nguy cơ bỏ học để vận động đến trường. Các đơn vị cũng tích cực tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng và sửa chữa cơ sở vật chất trường học; tu sửa, vệ sinh phong quang trường lớp, củng cố thư viện, phòng thí nghiệm thực hành, phòng học bộ môn, phòng chức năng. Đồng thời, tiếp tục tổ chức phát động quyên góp quần áo, sách vở, kinh phí cho học sinh vùng khó khăn; quan tâm giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh là con các đối tượng chính sách, học sinh khuyết tật, bảo đảm cho các em được hưởng đầy đủ chế độ chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước.

 

Sở GD-ĐT cũng đặc biệt lưu ý việc thực hiện các khoản thu, chi trong nhà trường phải rõ ràng, minh bạch, đúng qui định, không để xảy ra tình trạng thu sai dưới mọi hình thức trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Nội Hà

[Trở về]