TỔ CHỨC
    Bản in     Gởi bài viết  
Phần mềm V.EMIS 
 Phần mềm V.EMIS là phần mềm Quản lý trường học được Bộ Giáo dục và Đàotạo giao Dự án SREM xây dựng. Bộ GD&ĐT có Quyết định số 558/QĐ-BGDĐT ngày 13/2/2012 triển khai sử dụng thống nhất hệ thống phần mềm quản lý trường học trong các trường phổ thông
 * Các đơn vị tải phần mềm và hướng dẫn sử dụng tại địa chỉ: www.srem.com.vn Website của Dự án SREM.
* Click và đây để tải bộ cài đặt: http://pemis.srem.com.vn/bocaiVEMIS/ 
* Click vào đây để tải bộ cập nhật nâng cấp (nếu đã cài đặt): http://pemis.srem.com.vn/bannangcapVEMIS/
[Trở về]
SỐ LƯỢT TRUY CẬP