TỔ CHỨC
Hồ sơ trường phiên bản 4.0.1 và Quyết định 5363/QĐ-BGDĐT 
 Mẫu hồ sơ trường Phiên bản 4.0.1 và Quyết định số 5363/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành hệ thông sBieeur mẫu thông skee giáo dục và đào tạo
Xem tiếp
Bản nâng cấp phần mềm PEMIS (EMIS 4.0.1) 
Xem tiếp
Nội dung bổ sung vào phần mềm Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013 
Xem tiếp
Phần mềm V.EMIS 
 Phần mềm V.EMIS là phần mềm Quản lý trường học được Bộ Giáo dục và Đàotạo giao Dự án SREM xây dựng. Bộ GD&ĐT có Quyết định số 558/QĐ-BGDĐT ngày 13/2/2012 triển khai sử dụng thống...
Xem tiếp
Phần mềm thi Tốt nghiệp THPT, BTTHPT năm 2012 
Xem tiếp
SỐ LƯỢT TRUY CẬP