TỔ CHỨC
    Bản in     Gởi bài viết  
Phòng GD&ĐT Quảng Trạch 
 Quá trình hình thành và phát triển của Phòng GD&ĐT Quảng Trạch

1/. Tên đơn vị, địa chỉ, điện thoại:

 

Tên đơn vị: Phòng Giáo dục-Đào tạo Quảng Trạch

Địa chỉ: Khu phố 5-Thị trấn Ba đồn-Huyện Quảng Trạch-Tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại:   + TP: 0523512443  PP1: 0523514560   PP2:  0523512907

      + Văn phòng:  0523512467       fax:  0523512443   

    + Email: pgd quangtrach@quangbinh.edu.vn              Website:

 

2/. Lịch sử hình thành và phát triển:

 

- Từ lúc mới hình thành, Phòng GD&ĐT huyện Quảng Trạch là cơ quan chuyên môn quản lý hành chính sự nghiệp giáo dục của huyện, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước về lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo.

Với nhiệm vụ chủ yếu như vậy, nên Phòng GD-ĐT Quảng Trạch đã được hình thành và phát triển qua từng giai đoạn để đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội và của sự nghiệp giáo dục. Khi có cơ quan uỷ ban hành chính kháng chiến thì trong cơ quan cơ cấu thành lập 1 tổ gồm có 2 người phụ trách công tác giáo dục; nhiệm vụ chủ yếu lúc này là diệt giặc dốt và chỉ đạo các lớp tiểu học tư thục (hay còn gọi là tổ bình dân học vụ).

- Đầu năm 1954, tổ bình dân học vụ được tách thành một bộ phận riêng chuyên làm công tác giáo dục, số lượng gồm có 4 người; mọi sinh hoạt, chế độ và tổ chức hoạt động đều phụ thuộc vào uỷ ban hành chính huyện, chưa có con dấu riêng.

- Đến năm 1958, Phòng GD được tách hoàn toàn khỏi UBND huyện để thành lập một phòng riêng. Về tổ chức có trưởng phòng và các tổ công tác, số lượng gồm có 6 người và đã có con dấu riêng.

Nhiệm vụ lúc này đã được nâng lên, tập trung chỉ đạo chuyên môn của khối cấp 1 và làm công tác bổ túc văn hoá, xoá mù chữ cho toàn dân; khối cấp 2 và cấp 3 đang trực thuộc Ty giáo dục quản lý.

- Năm 1961, Phòng GD đã phát triển thành cơ quan lớn cả về số lượng và nhiệm vụ. Về cơ cấu có đủ lãnh đạo, cán bộ và nhân viên; có đủ các tổ chuyên môn cấp 1 và cấp 2, có đồng chí chuyên phụ trách khối vở lòng, bổ túc văn hoá và xoá mù chữ.

Trong thời gian chiến tranh chống Mỹ ác liệt Phòng GD phải chuyển nhiều địa điểm, ngành GD Quảng Trạch đã có nhiều cán bộ giáo viên tình nguyện lên đường chi viện cho tiền tuyến và tham gia công tác giáo dục một số tỉnh phía Nam; cán bộ, giáo viên còn lại ở đia phương vừa thạm gia chiến đấu, vừa chỉ đạo hoạt động dạy học.

- Năm 1976, sau khi thống nhất 2 miền Nam Bắc nhập tỉnh Bình Trị Thiên thì thành lập 2 ban: Ban giáo dục và Ban bảo vệ Bà Mẹ trẻ em.

Về nhiệm vụ:

    + Ban giáo dục: chỉ đạo giáo dục cấp 1, cấp 2 và chỉ đạo bổ túc văn hoá cấp 2, cấp 3.

    + Ban bảo vệ Bà Mẹ trẻ em: phụ trách khối mẫu giáo và nhà trẻ.

- Năm 1985, sát nhập 2 ban lại thành Ban Giáo dục-Bà mẹ trẻ em; tên con dấu là “Ban Giáo dục Bà mẹ trẻ em”. Ban chịu trách nhiệm chỉ đạo cả 2 nhiệm vụ của 2 ban nhập lại.

- Năm 1989, tỉnh Bình Trị Thiên được tách ra thành 3 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Ban Giáo dục Bà mẹ trẻ em được đổi tên thành Phòng GD-ĐT cho đến nay. Về cơ cấu tổ chức bộ máy thời gian này gồm:

+ Có 3 lãnh đạo và 5 tổ chức năng (Tổ Phổ thông, tổ Mầm non, tổ Tổ chức cán bộ, tổ Hành chính, tổ Sách Thiết bị).

+ Số lượng cán bộ, nhân viên gồm có 18 người, có thời điểm biên chế tăng lên 21 người.

Từ 1989 đến 6/2002 Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề và Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện đặt dưới sự quản lý của Phòng GD-ĐT (Trung tâm GDTX thành lập tháng 12/1995)

Cũng trong thời gian này Phòng GD-ĐT đặt dưới sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Sở GD-ĐT Quảng Bình (theo ngành dọc).

Đến 7/2002 theo Quyết định số 1374 QĐ/UB ngày 28/6/2002 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt đề án phân công, phân cấp quản lý nhà nước về GD-ĐT, Phòng GD-ĐT được giao về huyện quản lý (theo lãnh thổ), Sở GD-ĐT quản lý về phần chuyên môn; lúc này 2 Trung tâm: TT GDHNDN và TT GDTX do Sở GD-ĐT quản lý.

- Từ 17/5/2005, đổi tên là Phòng Giáo dục và sử dụng con dấu mới. Sau đó, năm 2006 đổi tên lại Phòng GD-ĐT như cũ. Biên chế lúc này UBND tỉnh giao cho Phòng GD-ĐT chỉ có 12 người.

- Đến năm 2007, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 58/2006/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 qui định tạm thời một số điểm về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức dự bị, công chức và viên chức tỉnh Quảng Bình, ngành GD-ĐT tiếp tục phân cấp về cho các trường Tiểu học và Trung học cơ sở theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Lúc này, công tác quản lý và chỉ đạo được phân cấp cho nhiều phòng chuyên môn cấp huyện, Phòng GD-ĐT chủ yếu là quản lý chỉ đạo chuyên môn. Do đó, trong quá trình chỉ đạo gặp nhiều khó khăn: Phòng GD-ĐT chỉ đạo chất lượng toàn diện, trong khi đó các điều kiện để làm chất lượng (Nhân sự, Tài chính) các Phòng chức năng khác lại trực tiếp chỉ đạo và quản lý, thiếu sự phối hợp.

3/. Tình hình đội ngũ: 

 

Bậc học

Năm 2000

Năm 2005

Năm 2008

TS

Trong đó

TS

Trong đó

TS

Trong đó

QL

GV

NV

QL

GV

NV

QL

GV

NV

MN

425

44

380

1

482

67

411

4

568

79

455

34

TH

1077

104

906

67

1058

101

861

96

1073

96

872

105

THCS

772

66

666

40

1063

71

922

70

1146

72

936

138

Cộng

2274

214 

1952

108 

2603

239

2194

170

2787

247 

2263

277 

Đội ngũ tăng nhanh về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đủ số lượng đáp ứng yêu cầu dạy học; Trình độ chuyên môn ngày được nâng cao, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn tăng nhanh: Mầm non: đạt chuẩn trở lên 91,1%, trong đó trên chuẩn: 19%; Tiểu học: đạt chuẩn trở lên 99,8% trong đó trên chuẩn 47,6  %; THCS: đạt chuẩn  trở lên 98,4%, trong đó trên chuẩn 35,2%.

4/. Thành tích nỗi bật:

Tình hình lớp, học sinh:

 

Bậc học

Năm 2000

Năm 2005

Năm 2008

Trường

Lớp

Học sinh

Trường

Lớp

Học sinh

Trường

Lớp

Học sinh

MN

27

602

8570

34

689

9383

34

532

8116

TH

41

843

30199

49

721

21255

49

682

18240

THCS

31

337

14136

35

526

21522

35

468

17650

PTCS

3

 

 

0

 

 

0

 

 

Cộng

102 

1782 

52905 

118

54907 

109814 

118

1682 

44006 

          - Qui mô trường lớp tiếp tục được duy trì, ổn định và phát triển phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội của huyện. Huy động trẻ trong độ tuổi vào trường đạt tỷ lệ cao, có nhiều giải pháp tích cực duy trì và giữ vững số lượng.

- Về công tác phổ cập: Đạt PCGDTH-CMC tháng 12/1996 với 34/34 xã, thị trấn; đạt PCGDTH ĐĐT tháng 12/2002, từ dó đến nay có 34/34 đơn vị xã, thị trấn vẫn giữ vững chuẩn PCGDTH ĐĐT một cách vững chắc. Đ ạt chuẩn PCGDTHCS vào tháng 11 năm 2004, với số xã đạt chuẩn 32/34 tỉ lệ 94,12%. Từ đó đến nay Quảng Trạch hàng năm vẫn duy trì và nâng cao tỉ lệ đạt chuẩn ngày càng vững chắc.

    Ngành GD-ĐT huyện đã thường xuyên chú trọng chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua 2 tốt trong mỗi nhà trường; đã xây dựng được kế hoạch và nội dung thi đua, gắn nội dung thi đua với nhiệm vụ cụ thể; gắn thi đua với thực hiện các cuộc vận động của Bộ GD&ĐT; phối kết hợp chặt chẽ giữa thi đua của chuyên môn với thi đua của các đoàn thể. Những năm qua phòng trào thi đua đã có chuyển biến tốt, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, đảm bảo thực chất. 

- Danh hiệu tập thể: Hàng năm ngành giáo dục huyện hoàn thành 100% các tiêu chí thi đua qui định của Bộ GD-ĐT, trong đó có 5-8 tiêu chí đạt xuất sắc. Đã có 5 đơn vị được tặng bằng khen, 3 đơn vị tặng huân chương lao động hạng 3 của Chính phủ; hàng năm có trên 20 đơn vị tiên tiến xuất sắc, trên 30 đơn vị đạt lao động tiên tiến. Có đơn vị đạt chuẩn quốc gia theo qui định của từng bậc học. Đến nay toàn huyện có 36/118 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó Mầm non 2/34 trường-tỷ lệ gần 6%, Tiểu học có 31/48 trường-tỷ lệ gần 60%, Trung học cơ sở có 3/35 trường-tỷ lệ 8,6%; trong đó có 5 trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

- Danh hiệu cá nhân: có 10 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú qua các thời kỳ. Có 3 cá nhân được tặng bằng khen, 01 cá nhân tặng huân chương hạng 3 của Chính phủ; hàng năm có trên 8 giáo viên giỏi CSTĐ cấp tỉnh, trên 290 giáo viên giỏi CSTĐ cấp cơ sở. Cá nhân tiêu biểu: Thầy giáo Trần Dương Sơn-TH Quảng Thuận đạt giải nhì hội thi sáng tạo làm và sử dụng đồ dùng dạy học do Bộ GD&ĐT tổ chức năm 2008.

[Trở về]