TỔ CHỨC
    Bản in     Gởi bài viết  
Phòng Giáo dục CN-TX 
Địa chỉ
Số 187, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Email
gdcn@quangbinh.edu.vn; gdcnqb@quangbinh.edu.vn
Điện thoại
(052)3820264
Trưởng Phòng
PHAN THÀNH
Chuyên môn
Thạc sĩ QLGD, Cử nhân Vật lý, Tin học
Phụ trách

Chỉ đạo, quản lý hoạt động các trường TCCN, TT GDTX tỉnh, trung tâm tin học, ngoại ngữ, ngoại ngữ - tin học (TH, NN, NN-TH), hoạt động chuyên môn của các TT GD-DN huyện, thị xã, thành phố. Công tác liên kết đào tạo các trình độ TCCN, CĐ, ĐH; tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN; đào tạo nghề và nguồn nhân lực; phân luồng sau THCS, THPT. Tổ chức và hoạt động của các trung tâm TH, NN, NN-TH; đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ; các đề án, dự án, chương trình có liên quan. Thực hiện quản lý nhà nước về cấp và thu hồi đăng ký hoạt động của các tổ chức dịch vụ đưa người đi du học tự túc nước ngoài ở các trình độ phổ thông, trung cấp. cao đẳng, đại học; kiểm tra hoạt động của các tổ chức này theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo, hướng dẫn và thẩm định mở ngành đào tạo tại trường Đại học, trường TCCN theo thấm quyền quy định về quản lý nhà nước.

Điện thoại
CQ: 052.3820.264; DĐ: 0912515066
Email
phanthanh@quangbinh.edu.vn
Phó Trưởng phòng
LÊ THỦY THẠCH
Chuyên môn
Thạc sĩ Tin học
Phụ trách
.
Điện thoại
DĐ: 0912.414.871
Email
ltthach@quangbinh.edu.vn
Chuyên viên
LÊ THỊ ÁI
Chuyên môn
 Cử nhân Triết học; Thạc sĩ Kinh tế Chính trị.
Phụ trách

 

Điện thoại
0948.255.467 
Email
lethiai@quangbinh.edu.vn

 

[Trở về]