TỔ CHỨC
    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 
(QBĐT) - Năm học 2018-2019, ngành Giáo dục-Đào tạo Quảng Bình tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành cùng sự ủng hộ tích cực của nhân dân trong tỉnh và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tạo đà để toàn ngành quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới 2019-2020.
Nội dung chi tiết xem tại đây.
[Trở về]