TỔ CHỨC
    Bản in     Gởi bài viết  
Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giáo dục đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 
 

Ngày  29 tháng 05  năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 1017/SGD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giáo dục đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

 

Nội dung chi tiết Công văn và các mẫu xem trong tệp đính kèm

Công văn số 1017/SGD&ĐT (bản pdf)

Công văn số 1017/SGD&ĐT (bản word)

Đề cương Báo cáo rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch

Phụ lục 1

Phụ lục 2

[Trở về]