TỔ CHỨC
    Bản in     Gởi bài viết  
Sở GD&ĐT phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức cuộc thi “Thế hệ trẻ Quảng Bình tìm hiểu về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” 
Chi tiết thông tin cuộc thi xem tại đây.
[Trở về]