TỔ CHỨC
    Bản in     Gởi bài viết  
Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên Giáo viên - Chuyên đề 2 
Tài liệu BDTXGV-CĐ2

Thực hiện Kế hoạch BDTX GV của Bộ GD&ĐT, Phòng GDCN-TX chuyển các tài liệu bồi dưỡng đến các đồng chí cán bộ, giáo viên của ngành.
Đề nghị các đồng chí cập nhật để sử dụng.

Tải file: BDTX1   BDTX2   XMC


Phòng GDCN-TX, Sở GD&ĐT Quảng Bình

[Trở về]
SỐ LƯỢT TRUY CẬP