TỔ CHỨC
    Bản in     Gởi bài viết  
Tài liệu dành cho quản trị viên Email trong hệ thống quangbinh.edu.vn 
 Hướng dẫn quản trị viên thực hiện các quyền đối với các hộp thư trong đơn vị mình
 Cách đăng nhập vào hộp thư quản trị viên người dùng;
Tạo mới người dùng;
Đổi tên người dùng;
Đổi mật khẩu...

 

Tải tập tin đính kèm

[Trở về]
SỐ LƯỢT TRUY CẬP