TỔ CHỨC
    Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường quản lý HĐGDKNS và HĐGDNGCK 
Sở GD&ĐT đã có CV số 1974/SGDĐT-GDCNTX ngày 16/8/2019 về việc Tăng cường công tác QLNN đối với hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.
Tải nội dung văn bản tại đây.
[Trở về]