Bản in     Gởi bài viết  
Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II 
UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II từ ngày 22/3/2019 đến ngày 24/3/2019.

Chi tiết xem tại các tệp đính kèm:

- Thông báo kế hoạch thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II năm 2018.

- Quyết định phê duyệt danh sách giáo viên dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II năm 2018.

- Kế hoạch tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II năm 2018.

- Quy chế tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II năm 2018.

- Nội quy kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II năm 2018.

- Thông báo danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II năm 2018.

[Trở về]