TỔ CHỨC
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
    Bản in     Gởi bài viết  
THÔNG BÁO MỜI DỰ HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU ĐẤU THẦU XÂY DỰNG 
 Thực hiện Công văn số 55/DATHCSKKN2-XDCB ngày 07/8/2015 của Ban quản lý dự án Trung ương về việc Tổ chức hội nghị giới thiệu cho nhà thầu tại địa phương về công tác đấu thầu xây lắp của Dự án

                 Tên bên mời hội nghị: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình

Nội dung hội nghị: Giới thiệu cho nhà thầu trong địa bàn tỉnh Quảng Bình về Dự án và công tác đấu thầu xây lắp của Dự án GD THCS khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2.

Thời gian: Một buổi, Vào lúc 8 giờ, ngày 10 tháng 10 năm 2015

Địa điểm: Hội tr­ường II Sở GD&ĐT Quảng Bình

Số 187 - đư­ờng Hữu Nghị - thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại: 052.3.822190, 052.3.820460; Fax: 052- 3820459.

Thành phần kính mời:

+ Đại diện Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình;

+ Ban Quản lý Dự án GD THCS khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 tỉnh;

+ Ban Quản lý Dự án Sở GD&ĐT tỉnh;

+ Đại diện Lãnh đạo nhà thầu trong địa bàn tỉnh Quảng Bình   

          Trân trọng kính mời!

 

[Trở về]