Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo tuyển chọn hợp đồng giáo viên dạy tiếng Việt tại Trường Hữu Nghị Khăm Muộn - Quảng Bình 
 Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình thông báo tuyển chọn hợp đồng giáo viên dạy tiếng Việt tại Trường Hữu Nghị Khăm Muộn - Quảng Bình tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào
 Số lượng: 02 người.

Thời gian: 01 năm

Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm

[Trở về]