Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo tuyển dụng đặc cách viên chức sự nghiệp năm 2018 
 Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình tổ chức tuyển dụng đặc cách viên chức sự nghiệp năm 2018 cho các đơn vị trực thuộc
 Chi tiết xem trong tệp đính kèm

1. Thông báo tuyển dụng.

2. Kế hoạch xét tuyển.

3. Mẫu đơn đăng ký xét tuyển.

4. Sơ yếu lý lịch tự thuật.

5. Mẫu xác nhận thời gian công tác.

[Trở về]