TỔ CHỨC
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019.

Chi tiết tại xem tại các file đính kèm:

1. Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019: xem tại đây.

2. Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019: xem tại đây.

3. Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển: tải tại đây.

4. Thông báo bổ sung liên quan đến nội dung kiểm tra sát hạch: tải tại đây.

[Trở về]