TỔ CHỨC
Công văn về việc thực hiện xây dựng Báo cáo kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo, dự toán NSNN năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021-2025 
Xem tiếp
Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
Xem tiếp
Tập trung các giải pháp phòng chống tai nạn đuối nước học sinh 
(QBĐT) - Ngày 24-5, Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo Đinh Quý Nhân đã có Công điện khẩn số 1097/CĐ-SGDĐT điện các Trưởng phòng GD-ĐT, Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn tỉnh tập trung các giải pháp...
Xem tiếp
Chấn chỉnh các hoạt động tổng kết, chia tay học sinh cuối khóa 
(QBĐT) - Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo Đinh Quý Nhân cho biết, vừa ký Công văn số 890/SGDĐT-CTrTT yêu cầu Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường trực thuộc tăng cường...
Xem tiếp
Thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xoá mù chữ là trách nhiệm của toàn xã hội 
 

(QBĐT)- Sáng nay (8-11), UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ giai đoạn 2015-2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn...

Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp