TỔ CHỨC
    Bản in     Gởi bài viết  
THPT Hoàng Hoa Thám 
Địa chỉ
Thị trấn Lệ Ninh, Lệ Thuỷ, Quảng Bình
Email
thpt_hoanghoatham@quangbinh.edu.vn
Điện thoại
(052)3996777 - (052)3996396 - (052)3996830 - (052)3995195
Website
http://www.hhtqb.edu.vn
Hiệu trưởng
VÕ VĂN KHƯƠNG
Chuyên môn
Cử nhân Vật lý
Phụ trách
Phụ trách xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch năm học, đề án vị trí việc làm- bồi dưỡng và phát triển đội ngũ CBGVNV; công tác thanh tra- kiểm tra; hoạt động giáo dục đạo đức học sinh; xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định trong nhà trường; phụ trách tài chính. Có trách nhiệm chung về tất cả các hoạt động của nhà trường.
Điện thoại
CQ: 0233996396; DĐ: 0989160199/0941961199
Email
vovankhuong@quangbinh.edu.vn
Phó hiệu trưởng
NGUYỄN THÁI THỦY
Chuyên môn
Thạc sỹ Lịch Sử
Phụ trách
Phụ trách cơ sở vật chất, công tác an ninh trật tự, tự vệ, phòng chống bão lụt, cháy nổ; công tác lao động vệ sinh, giáo dục môi trường; phụ trách công tác bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu kém; phụ trách công tác thư viện; phụ trách công tácgiáo dục pháp luật, pháp chế; phòng chống tham nhũng; chỉ đạo Hội chữ thập đỏ; Vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia và công tác kiểm định chất lượng giáo dục. Chỉ đạo các tổ Địa –Sử-GD; Anh; Ngữ văn.
Điện thoại
CQ: 0232.995.195 DĐ: 0905066577/0913181578.
Email
nguyenthaithuy@quangbinh.edu.vn
Phó hiệu trưởng
NGUYỄN THÀNH NAM
Chuyên môn
Thạc sĩ Sinh học
Phụ trách
Công tác chuyên môn, y tế, thiết bị, Hướng nghiệp, Dạy nghề, NGLL, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng; Dạy thêm học thêm; Ứng dụng CNTT; Bồi dưỡng thường xuyên; các cuộc thi; Chỉ đạo phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Phụ trách các tổ Toán; Hành chính, TD-GDPQAN; Sinh- Hóa-CN, Lý.
Điện thoại
CQ: 02323996868; DD: 0984265062
Email
nguyenthanhnam@quangbinh.edu.vn
 

 

[Trở về]