TỔ CHỨC
THỜI GIAN GIAO DỊCH 
Trong giờ hành chính các ngày thứ 2, 4, 6 hàng tuần 
Xem tiếp
TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
Tại Bộ phận một cửa 
Xem tiếp
Thủ tục Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2300/QĐ-CT ngày 02/10/2012) 
Xem tiếp
Thủ tục xin học lại tại trường khác đối với học sinh cấp Trung học phổ thông 
(Công bố kèm theo Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình) 
Xem tiếp
Thủ tục xin học lại tại trường cũ đối với học sinh cấp Trung học phổ thông 
(Công bố kèm theo Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình) 
Xem tiếp
Thủ tục xin học lại lớp đầu cấp Trung học phổ thông 
(Công bố kèm theo Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình) 
Xem tiếp
Thủ tục tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp Trung học phổ thông 
(Công bố kèm theo Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình) 
Xem tiếp
Thủ tục tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp Trung học phổ thông 
(Công bố kèm theo Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình) 
Xem tiếp
Thủ tục chuyển trường ngoại tỉnh đối với học sinh cấp Trung học phổ thông 
(Công bố kèm theo Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình) 
Xem tiếp
Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính 
Các hành vi của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp...
Xem tiếp