TỔ CHỨC
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
    Bản in     Gởi bài viết  
Thủ tục tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp Trung học phổ thông 
(Công bố kèm theo Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình) 

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Bố, mẹ, người giám hộ hoặc trực tiếp học sinh người nước ngoài chuẩn bị hồ sơ theo quy định nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

- Địa chỉ: Số 187, đường Hữu Nghị, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Số điện thoại: (052) 3843364.

Bước 2: Cán bộ phụ trách Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho người nộp bổ sung đầy đủ hồ sơ; nếu đầy đủ thì trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét,giới thiệu về trường.

Bước 3: Nhà trường theo giới thiệu của Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận học sinh, bố trí vào lớp học và lưu hồ sơ học sinh theo quy định.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

* Thành phần hồ sơ: Học sinh phải có đầy đủ hồ sơ bằng tiếng Việt, gồm:

- Đơn xin học do do cha mẹ hoặc người giám hộ ký;

- Bản tóm tắt lý lịch;

- Bản sao và bản dịch sang tiếng Việt các giấy chứng nhận tốt nghiệp tương đương bằng tốt nghiệp của Việt Nam được quy định tại Luật Giáo dục Việt Nam đối với từng bậc học, cấp học (có chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan thẩm quyền của nước gửi đào tạo);

- Học bạ;

- Giấy chứng nhận sức khỏe (do cơ quan y tế có thẩm quyền của nước gửi đào tạo cấp trước khi đến Việt Nam không quá 6 tháng);

- Ảnh cỡ 4 x 6 cm (chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

* Thời gian giải quyết: Văn bản chưa quy định

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các trường Trung học phổ thông trực thuộc Sở.

* Kết quả thực hiện TTHC: Tiếp nhận học sinh người nước ngoài vào học.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Học sinh diện được cấp học bổng theo các hiệp định, thỏa thuận giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế.

- Học sinh diện tự túc theo hợp đồng đào tạo giữa các cơ sở giáo dục của Việt Nam với các tố chức, cá nhân nước ngoài.

- Học sinh theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ sang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

* Lệ phí: Không

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

1. Điều kiện văn bằng, áp dụng Điều 13 Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:

Học sinh người nước ngoài có nguyện vọng vào học tại các trường trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp tương đương bằng tốt nghiệp của Việt Nam được quy định tại Luật Giáo dục Việt Nam đôi với từng bậc học, cấp học.

2. Điều kiện về sức khỏe, áp dụng Khoản 1 Điều 14 Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:

-  Học sinh phải được kiểm tra sức khỏe khi nhập học.

- Trường hợp mắc các bệnh xã hội, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam thì được trả ngay về nước.

- Khi mắc các bệnh thông thường phải điều trị trong vòng 03 tháng, nếu không đủ sức khỏe cũng được trả về nước.

3. Điều kiện về tuổi, áp dụng Khoản 2 Điều 14 Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:

Học sinh người nước ngoài trong năm xin học tại Việt Nam được gia hạn thêm một tuổi so với tuổi quy định của từng cấp học.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông. 

Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Quảng Bình
[Trở về]