TỔ CHỨC
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
    Bản in     Gởi bài viết  
Thủ tục tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp Trung học phổ thông 
(Công bố kèm theo Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình) 

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Bố, mẹ, người giám hộ hoặc trực tiếp học sinh chuẩn bị hồ sơ theo quy định nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

- Địa chỉ: Số 187, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Số điện thoại: (052) 3843364.

Bước 2: Cán bộ phụ trách Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho người nộp bổ sung đầy đủ hồ sơ; nếu đầy đủ thì trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, giới thiệu về trường.

 Bước 3: Nhà trường theo giới thiệu của Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận học sinh, bố trí vào lớp học và lưu hồ sơ học sinh theo quy định.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin học do do cha mẹ hoặc người giám hộ ký.

- Học bạ (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt).

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp của lớp hoặc bậc học dưới tại nước ngoài (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt).

- Bằng tốt nghiệp bậc học dưới tại Việt Nam trước khi ra nước ngoài (nếu có).

-  Bản sao giấy khai sinh, kể cả học sinh được sinh ra ở nước ngoài.

-  Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn của cha mẹ hoặc người giám hộ.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

* Thời gian giải quyết: Văn bản chưa quy định.

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các trường Trung học phổ thông.

* Kết quả thực hiện TTHC: Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước vào học.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

-  Học sinh học ở nước ngoài diện được cấp học bổng theo các hiệp định thỏa thuận giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế.

- Học sinh học ở nước ngoài theo diện du học tự túc hoặc theo hợp đồng đào tạo giữa các cơ sở giáo dục của Việt Nam với các tổ chức, cá nhân nước ngoài.

- Học sinh theo cha, mẹ hoặc người giám hộ làm việc ở nước ngoài, học sinh Việt Nam định cư ở nước ngoài.

* Lệ phí: Không

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

1. Điều kiện văn bằng, áp dụng Khoản 2, 3 Điều 8 Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:

- Học sinh học tại các trường THPT phải có văn bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp THCS tương đương với bằng tốt nghiệp THCS của Việt Nam.

- Học sinh đã học ở Việt Nam, sau thời gian học ở nước ngoài, khi về nước phải có bằng tốt nghiệp bậc học đã học ở Việt Nam.

2. Điều kiện về tuổi, áp dụng Khoản 1 Điều 9 Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:

Học sinh Việt Nam ở nước ngoài về nước năm xin học được gia hạn thêm 01 tuổi so với tuổi quy định của từng cấp học.

3. Điều kiện về chương trình học tập, áp dụng Khoản 2  Điều 9 Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:

- Chương trình học tập ở nước ngoài phải có nội dung tương đương với chương trình giáo dục của Việt Nam với những môn học thuộc nhóm khoa học tự nhiên. Với những môn học thuộc nhóm khoa học xã hội và nhân văn, học sinh phải bổ túc thêm kiến thức cho phù hợp với chương trình giáo dục của Việt Nam.

- Những học sinh đang học dở chương trình của một lớp học ở nước ngoài xin chuyển về học tiếp lớp học tương đương tại trường trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông Việt Nam phải được nhà trường nơi tiếp nhận kiểm tra trình độ theo chương trình quy định của lớp học đó.

- Học sinh muốn vào học trường trung học chuyên biệt (phổ thông dân tộc nội trú, trường chuyên, trường năng khiếu) thực hiện theo quy chế của trường chuyên biệt đó.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Quảng Bình
[Trở về]