TỔ CHỨC
    Bản in     Gởi bài viết  
Thuốc tăng lực cho phân hệ Quản lý học sinh 
 Công cụ này giúp cho bạn xuất File điểm Excel cho giáo viên chủ nhiệm hay Giáo viên bộ môn từ VEMIS rất nhanh. Thuận tiện là xuất theo giáo viên bộn môn, lớp giáo viên nào mới nhập điểm và có tên giáo viên kèm theo.
 Công cụ này cũng xuất File nhập điểm, đọc điểm vào CSDL theo từng lớp cụ thể. Thực hiện hàng loạt và nhanh chóng.
Điều kiện là Bạn phải tạo tại khoản bên Quản lý phân hệ, phân công Giáo viên giảng dạy bên phân hệ Quản lý giảng dạy. Sau đó vào dữ liệu, chọn Đưa dữ liệu lên CSDL Vemis. Máy phải cài VEMIS và có kết nối internet.
Phần chuyển điểm lên có thể chọn nguyên thư mục chứa tất cả điểm của Giáo viên. Tốc độ chuyển điểm lên cực kỳ nhanh. Chúc các bạn thành công.

 

Tải tập tin đình kèm

[Trở về]
SỐ LƯỢT TRUY CẬP