Lệ Thủy: Nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các trường học 
 

(QBĐT)- Những năm gần đây, huyện Lệ Thủy đã tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các nhà trường. Nhờ đó, nhận thức về môn tiếng Anh của thầy và trò trên địa bàn...

Xem tiếp
Tuyên Hóa: Ưu tiên nguồn lực đầu tư sự nghiệp giáo dục 
 

(QBĐT) - Những năm qua, sự nghiệp giáo dục và đào tạo luôn được các cấp ủy, chính quyền huyện Tuyên Hóa quan tâm đầu tư và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

 

Xem tiếp
TP. Đồng Hới: Tăng cường cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục năm học 2018-2019 
 

(QBĐT)- Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Đồng Hới cho biết, năm học 2018-2019, toàn thành phố đưa vào sử dụng 56 phòng học mới và nhiều công trình phụ trợ cho hoạt động dạy và học với tổng...

Xem tiếp
Quảng Trạch: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 
 

(QBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa...

Xem tiếp
Quảng Ninh: Đẩy mạnh phát triển giáo dục toàn diện 
 

(QBĐT)- Quán triệt sâu sắc tư tưởng “Giáo dục-Đào tạo là quốc sách hàng đầu”, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển tương lai, những năm qua, huyện Quảng Ninh đã có nhiều...

Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 Tiếp