TỔ CHỨC
    Bản in     Gởi bài viết  
Trải nghiệm thực hiện dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 
Ngày 09/12/2019, Chính phủ tổ chức Lễ khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia (Chi tiết tại file đính kèm) 
Sở GD&ĐT thông báo để các cá nhân, đơn vị biết, trải nghiệm thực hiện dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
 
[Trở về]