Thông báo Kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức sự nghiệp Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình năm 2020 
Xem tiếp
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2, xét tuyển viên chức Trung tâm GDTX tỉnh năm 2020 
Xem tiếp
Thông báo Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 
Xem tiếp
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 
 Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020
Xem tiếp
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 
 Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh năm 2020
Xem tiếp
Thông báo Quy chế và Nội quy kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 
Xem tiếp
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2, xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 
Xem tiếp
Thông báo điều chỉnh một số nội dung tại Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 
Xem tiếp
Thông báo tiếp tục thu nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 
 Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thu nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020
Xem tiếp
Thông báo tạm dừng thu nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 
 Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình thông báo tạm dừng thu nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp năm  2020.
Xem tiếp