Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019 
Xem tiếp
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019 
Xem tiếp
TB danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019 
Xem tiếp
Thông báo bổ sung nội dung liên quan đến kiểm tra sát hạch trong Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 
Xem tiếp
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019.

Chi tiết tại xem tại các file đính kèm:

Xem tiếp
Thông báo kết quả xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp năm 2018 
Xem tiếp
Thông báo tuyển chọn hợp đồng giáo viên dạy tiếng Việt tại Trường Hữu Nghị Khăm Muộn - Quảng Bình 
 Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình thông báo tuyển chọn hợp đồng giáo viên dạy tiếng Việt tại Trường Hữu Nghị Khăm Muộn - Quảng Bình tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào
Xem tiếp
Danh sách đủ điều kiện xét tuyển đặc các viên chức sự nghiệp năm 2018 
 Có 20 ứng viên đủ điều kiện xét tuyển vào vị trí giáo viên Ngữ văn và 3 ứng viên đủ điều kiện xét tuyển vào vị trí giáo viên Lịch sử.
Xem tiếp
Thông báo tuyển dụng đặc cách viên chức sự nghiệp năm 2018 
 Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình tổ chức tuyển dụng đặc cách viên chức sự nghiệp năm 2018 cho các đơn vị trực thuộc
Xem tiếp
Thông báo hợp đồng giáo viên giảng dạy tiếng Việt cho con em Việt kiều tại tỉnh Khăm Muộn 
 

Sở Giáo dục và Đào tạo cần hợp đồng 01 giáo viên giảng dạy tiếng Việt tại tỉnh Khăm Muộn, CHDCND Lào.

Xem tiếp