Thông báo kết quả xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp năm 2018 
Xem tiếp
Thông báo tuyển chọn hợp đồng giáo viên dạy tiếng Việt tại Trường Hữu Nghị Khăm Muộn - Quảng Bình 
 Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình thông báo tuyển chọn hợp đồng giáo viên dạy tiếng Việt tại Trường Hữu Nghị Khăm Muộn - Quảng Bình tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào
Xem tiếp
Danh sách đủ điều kiện xét tuyển đặc các viên chức sự nghiệp năm 2018 
 Có 20 ứng viên đủ điều kiện xét tuyển vào vị trí giáo viên Ngữ văn và 3 ứng viên đủ điều kiện xét tuyển vào vị trí giáo viên Lịch sử.
Xem tiếp
Thông báo tuyển dụng đặc cách viên chức sự nghiệp năm 2018 
 Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình tổ chức tuyển dụng đặc cách viên chức sự nghiệp năm 2018 cho các đơn vị trực thuộc
Xem tiếp
Thông báo hợp đồng giáo viên giảng dạy tiếng Việt cho con em Việt kiều tại tỉnh Khăm Muộn 
 

Sở Giáo dục và Đào tạo cần hợp đồng 01 giáo viên giảng dạy tiếng Việt tại tỉnh Khăm Muộn, CHDCND Lào.

Xem tiếp
Kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2015 
 Tại kỳ phỏng vấn kiểm tra kiến thức ngày 06/10/2015
Xem tiếp
Dự kiến kết quả xét tuyển viên chức 2015 
 Các anh, chị dự tuyển dò lại thông tin cá nhân có gì không khớp đề nghị phản ánh lại Hội đồng tuyển dụng qua Phòng TCCB Sở GD&ĐT theo số điện thoại: 0523.820473, 0912457978
Xem tiếp
Danh sách tuyển dụng viên chức sự nghiệp tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm 2015 
 Các ứng viên kiểm tra lại thông tin của mình, nếu có thắc mắc gì sẽ được giải đáp vào chiều thứ Tư (30/9/2015) tại Hội trường 1, Sở Giáo dục và Đào tạo
Xem tiếp
Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2015 
 Phát hành hồ sơ và thu nhận  hồ sơ dự tuyển: Từ 7 giờ 30 phút ngày 28 tháng 8 năm 2015 đến 16 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9 năm 2015 (trong giờ hành chính) tại Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo...

Xem tiếp
Dự kiến kết quả xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp năm 2015 
 Phỏng vấn kiểm tra kiến thức ngày 04/8/2015
Xem tiếp