Cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội 
 (QBĐT)- Trong những năm qua, tỉnh ta đã tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Bảo hiểm y tế và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần ổn định chính trị xã hội và phát triển kinh tế-xã hội...
Xem tiếp