Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 2807/KH-SGDĐT Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 Sở GD&ĐT Quảng Bình 28 00:00:00.0/12/2018 Còn
2 2434/GM-SGDĐT Mời dự Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ giữa học kì I, năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới Sở GD&ĐT Quảng Bình 08 00:00:00.0/11/2018 Còn
3 2424/SGDĐT-KHTC Báo cáo, giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định Dự thảo Nghị quyết quy định khoảng cách, địa bàn học sinh không thể đi đến trường và trở về trong ngày, mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Sở GD&ĐT Quảng Bình 07 00:00:00.0/11/2018 Còn
4 2431/GM-SGDĐT Mời họp thông qua kết quả kiểm tra các khoản thu trong trường học... Sở GD&ĐT Quảng Bình 07 00:00:00.0/11/2018 Còn
5 2397/SGDĐT-KHTC Tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân về dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh theo quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 11, Nghị định 116/2016/NĐ-CP Sở GD&ĐT Quảng Bình 05 00:00:00.0/11/2018 Còn
6 2404/SGDĐT-KTKĐCLGD Tổ chức thực hiện thi chọn học sinh giỏi lớp 9,12 cấp tỉnh năm học 2018-2019 Sở GD&ĐT Quảng Bình 05 00:00:00.0/11/2018 Còn
7 2403/SGDĐT-KTKĐCLGD Tổ chức thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia năm 2020 Sở GD&ĐT Quảng Bình 05 00:00:00.0/11/2018 Còn
8 2402/SGDĐT-KTKĐCLGD Hướng dẫn thi chọn học sinh giỏi lớp 9, 12 cấp tỉnh Sở GD&ĐT Quảng Bình 05 00:00:00.0/11/2018 Còn
9 2401/SGDĐT-KTKĐCLGD Hướng dẫn Thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia Sở GD&ĐT Quảng Bình 05 00:00:00.0/11/2018 Còn
10 2377/SGDĐT-KHTC Tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh theo quy định tại điểm a, Khoản 5, Điều 11, Nghị định 116/2016/NĐ-CP (lần 02) Sở GD&ĐT Quảng Bình 31 00:00:00.0/10/2018 Còn
11 2193/SGDĐT-KHTC Tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh theo quy định tại điểm a, Khoản 5, Điều 11, Nghị định 116/2016//NĐ-CP Sở GD&ĐT Quảng Bình 12 00:00:00.0/10/2018 Còn
12 2121/SGDĐT-GDTrH Hướng dẫn tổ chức Olympic "Tài năng tiếng Anh" dành cho học sinh Tiểu học và THCS năm học 2018-2019 Sở GD&ĐT Quảng Bình 03 00:00:00.0/10/2018 Còn
13 2022/SGDĐT-TCCB Thông báo kết quả xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp năm 2018 Sở GD&ĐT Quảng Bình 20 00:00:00.0/09/2018 Còn
14 1636/KH-SGDĐT Kế hoạch Tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2018 và tổng kết 5 năm thực hiện "Ngày Pháp luật" Sở GD&ĐT Quảng Bình 20 00:00:00.0/08/2018 Còn
15 1533/GM-SGDĐT Giấy mời "Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019" Sở GD&ĐT Quảng Bình 08 00:00:00.0/08/2018 Còn
16 1510/SGDĐT-KHTC Thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Quảng Bình 02 00:00:00.0/08/2018 Còn
17 1324/TB-SGDĐT Thông báo về việc công nhận mốc thời gian hình thành, phát triển hệ chuyên toán và hệ chuyên tỉnh Quảng Bình Sở GD&ĐT Quảng Bình 11 00:00:00.0/07/2018 Còn
18 1308/SGDĐT-GDTrH Hướng dẫn tổ chức thao giảng và thực hiện chuyên đề chuyên môn ở tổ (nhóm) chuyên môn Sở GD&ĐT Quảng Bình 09 00:00:00.0/07/2018 Còn
19 1252/KH-SGDĐT Kê hoạch Hỗ trợ người nghèo tiếp cận về giáo dục giai đoạn 2018 - 2020 Sở GD&ĐT Quảng Bình 29 00:00:00.0/06/2018 Còn
20 874/KL-SGDĐT Kết luận thanh tra chuyên ngành phòng GD&ĐT huyện Quảng Ninh Sở GD&ĐT Quảng Bình 14 00:00:00.0/05/2018 Còn
Trang :
1