Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 32/2018/TT-BGDĐT
Ngày ký: 26 00:00:00.0/12/2018
Người ký: Phùng Xuân Nhạ
Trích yếu nội dung: Thông tư ban hành Chương trình giáo dục phổ thông
Lĩnh vực: Giáo dục đào tạo
Cơ quan ban hành: Bộ GD&ĐT
Phân loại: Thông tư
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản quy phạm pháp luật
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

Nội dung Thông tư tại tệp đính kèm

Chương trình tổng thể, chương trình môn học tại tệp đính kèm


Các văn bản khác
Thông tư Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
Chỉ thị về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục
Trở về trang trước